Linie wielofunkcyjne

Poza przemysłowymi liniami monoproduktowymi, Grupa Kaak proponuje automatyczne linie dla bardziej różnorodnych typów pieczywa. Linie wielofunkcyjne są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy zautomatyzowanie produkcji jednego wypieku nie uzasadnia wdrożenia linii monoproduktowej.

Siłą tej koncepcji jest odpowiedni dobór przenośników, garowni i systemów chłodzenia pieczywa dla różnego rodzaju produktów. Dwie lub trzy różne linie  produkcyjne (bułki, duży chleb, bagietki, itp.) są połączone w wielofunkcyjny układ urządzeń.

Linie wyrabiające i formujące ciasto z reguły nie pracują na okrągło przez cały dzień, pozostałe części linii systemu (garownia, piec i chłodzenie pieczywa) mogą zostać efektywnie użyte „na zakładkę”.

Sercem linii jest wielopoziomowy piec termoolejowy Daub, wyposażony w kilka modułów piekących. Temperatura każdego poziomu jest ustalana niezależnie, dlatego też mogą być pieczone różnego rodzaju produkty. Piec wyposażony jest system rozładunkowy, który dba o to, aby produkty nie zostały pomieszane. Linia wielofunkcyjna jest szyta na miarę pod konkretne potrzeby Klientów, w zależności od obciązeń, asortymentu i wymaganej dziennej wydajności.

Multi product line - Linie wielofunkcyjne

Referencje od firmy Stuyver’s Bread (Canada) potwierdzają kompetencje Grupy Kaak w zakresie linii wielofunkcyjnych.

Linie wielofunkcyjne to połączenie elastyczności i przemysłowej wydajności.