Linie do wypieków rzemieślniczych

Chleb rzemieślniczy jest coraz bardziej popularny na całym świecie. Wygląd ręcznej produkcji i otwarta struktura miękiszu powodują, że chleb rzemieślniczy jest atrakcyjnym produktem o wyższej wartości.

Na początku XX wieku, piekarze i producenci urządzeń często dyskutowali czy produkcja chleba rzemieślniczego może być zautomatyzowana. Obecnie przemysłowe piekarnie na całym świecie udowodniły, że przy użyciu linii produkcyjnej złożonej z urządzeń Grupy Kaak, wysokonakładowa produkcja wysokiej jakości produktów rzemieślniczych jest jak najbardziej możliwa. Doświadczenia naszych Klientów pokazują, żę kompleksowa kontrola czasu, temperatury i poziomów wilgotności, pozwala na uzyskanie wypieków w pełni porównywalnych do ręcznej produkcji.

Linie do wypieków rzemieślniczych Benier oraz linie DrieM (sheeting dough) są specjalnie zaprojektowane dla uzyskania bardzo niskiego poziomu „zmęczenia ciasta” przy jego dzieleniu i formowaniu.

Your Products freestanding artisan mix-1200

Typowym dla pieczywa rzemieślniczego jest pieczenie na kamiennych hertach. W przypadku wysokonakładowej linii, możemy osiągnąć takie same rezultaty poprzez użycie pieców Daub Multi-Deck Stone Oven jak i pieca tunelowego MCS Bakemaster.

Podczas całego procesu produkcji, pieczywo transportowane jest na przenośnikach taśmowych. W celu produkcji pieczywa zamrożonego tworzone jest bezpośrednie połączenie z końcowej garowni do urządzenia mrożącego.

Linia Grupy Kaak do produkcji chleba rzemieślniczego oferuje pełną elastyczność dla ustawienia czasów garowania, pieczenia, chłodzenia i mrożenia.