Samenvoegen van expertise

5 maart 2021

De Kaak Groep streeft binnen haar missie ‘Van silo tot truck’ continu naar optimale bundeling van de expertise in de organisatie, zowel op nationaal als internationaal niveau. Focus daarbij is het ontzorgen van onze klanten en het bieden van kwaliteit en flexibiliteit. Verticale integratie van productie maakt essentieel onderdeel uit van de strategie.

In lijn hiermee wordt nu binnen het ‘silo tot truck’ traject de stap gezet tot toevoeging van de expertise van Silowacht aan de organisatie. Dit leidt tot een uitbreiding van het productassortiment met silobouw en distributie van ingrediënten naar de kneder. Binnen de Kaak Groep sluiten die processen goed aan bij de bestaande activiteiten in Nieuwkuijk. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid tot inspelen op de huidige trend rondom langere kuiprijs, voorrijs en precisie in doseren van de gewenste producten.

Silowacht brengt ruim 30 jaar ervaring met zich mee en de productielocatie in Zwolle levert een jaarlijkse omzet van ruim 7 miljoen Euro. Het personeelsbestand omvat circa 35 medewerkers en de dagelijkse leiding blijft in de bekwame handen van Jules Plevier. Wij heten de nieuwe collega’s welkom in de groep.

Met het samenvoegen van de productiefaciliteiten voor zowel thermo-olie als elektrische en gasgestookte ovens in Italië zal door Kaak Groep ook in deze productcategorie een effectiviteitsslag worden gemaakt.

De Kaak Groep verwacht met deze stappen haar positie in de markt weer verder te kunnen versterken.