Kaak FPS Przewracarka foremek Turn-Over De-panner

Przewracarka Kaak FPS Turn-Over De-panner chwyta zadaną iluść foremek z chelbem (w zależności od wielkości maszyny) i odwraca o 180 stopni, podczas tego ruchu chleb jest dodatkow zabezpieczony przed wypadnięciem. Wypieki opuszczają przewracarkę na pasie do sekcji chłodzenia, puste foremki są odwracane na odpowiedni podajnik transportujący je do dalszych sekcji.

Go back