Kaak FPS Scoring Unit

W przypadku niektórych rodzajów chleba, należy naciąć skórę pomiędzy garowaniem i pieczeniem. Kaak dostarzcza każdego rodzaju narzędzia tnące, w zależności od wymagań Klientów. Mogą to być zarówno proste noże, robiące pojedyncze, proste nacięcie jak i zsynchronizowana grupa robotów przemysłowych wyposażonych w obracane noże dla tworzenia specjalnych wzorów.

Go back