Kaak FPS Reject Unit

Een klein maar belangrijk onderdeel van een industriële baklijn is de Bread-In-Pan Reject Unit, een apparaat dat automatisch stukken brood afkeurt die niet aan de specificaties voldoen en dat achter de depanner wordt geplaatst.

Als brood om welke reden dan ook niet uit de vorm is gehaald, wordt die vorm afgevoerd naar een korte transportband. Wanneer zich op deze band een aantal vormen bevindt, krijgt de operator een signaal om handmatig het achtergebleven brood te verwijderen en de lege vormen weer in de lijn in te voeren.

Go back