Kaak FPS Piec Multi-Step

Zasada działania pieca wielostopniowego:

Łańcuch indeksujący wprowadza rząd tac z ciastem do pieca, po wprowadzeniu jest on unoszony o jeden stopień do góry i ładowany jest kolejny rząd. Tym samym taca z wypiekamy za każdym stopniem wędruje do góry pieca, po osiągnieciu ostatniego stopnia taca przesuwana jest do drugiej komory i stopień po stopniu opuszczana aż do wyjścia produktu z pieca.

 

Podstawowe zalety Piec Multi-Step

  • Aktywne ładowanie i rozładowywanie blach oraz przesuwanie między komorami  bez stykania się ze sobą, blachy nie zmieniają położenia.
  • Odwracalny przepływ powietrza w komorze wypiekowej
  • Nadmuch powietrzna  z regulacją kątowa dla zoptymalizowania transferu ciepła
  • Jednolity przepływ powietrza w na całej szerokości blachy
  • Kontrolowane zaparowanie po wejściu do pieca i pomiędzy komorami
  • Wtrysk pary do wirującego powietrza we wtórnym obiegu
  • Steam injection in the circulating air in the secundary system
  • Płynna regulacja wysysania poparów z pieca, bardzo dokładne sterowanie wilgotnością wewnątrz pieca.
  • Automatyczny system smarowania
  • Skalowalny do potrzeb Klienta
Go back