Kaak FPS Multi-Step Proofer

Bakvormen, bakplaten en peelboards (voor los brood) kunnen allemaal worden verwerkt met de Multi-Step Proofer. Er kunnen verschillende soorten bakvormen worden gebruikt, zolang de afmetingen daarvan maar gelijk zijn.

De platen of bakvormen worden in de rijskast ingevoerd door middel van een stappenketting en raken elkaar daarbij niet. Als een rij compleet is, wordt deze opgetild door een L-vormige drager. Dit proces wordt herhaald tot het eerste deeg het bovenste niveau heeft bereikt. Vervolgens worden de bakvormen verplaatst naar het dalende gedeelte van de rijskast. Daar worden ze stapsgewijs naar beneden bewogen, waarna ze het systeem weer verlaten.

Er kan worden gekozen voor een constructie in lijn of in U-vorm. De narijskast wordt volledig omsloten door een geïsoleerde behuizing en is voorzien van klimaatbeheersing.

Go back