Human-Machine Interfacing

HMI zapewnia kontrolę działania linii z każdego umieszczonego na niej interfejsu. Ujendolicona architektura oprogramowania zawierająca zintegorwaną kontrolę nad recepturą, graficzną wizualizację komunikatów o błędach (3D) i bezpośredni dostęp do cyfrowej instrukcji obsługi.

 • Ujednolicone ekrany operatorskie w całej grupie Kaak

   

 • Sterowanie i wizualizacja z każdego PLC

   

 • Start/Stop/Reset i podstawowa kontrola każdej podłączonej maszyny

   

 • Wyświetlenie statusu każdej podłączonej maszyny

   

 • Kontrola i administrowanie recepturą

   

 • Opis tekstowy alarmów z podziałem na maszyny

   

 • Podstawowa rejestracja alarmów (ostatnie 5000 alarmów)

   

 • Podstawowe trendy kluczowych pomiarów oraz ustawień

   

 • 3 poziomy autoryzacji (operatorski, nadrzędny i serwisowy)

   

 • Taki sam układ i folozofia obsługi dla całej linii:

= Od silosu do ciężarówki w ramach jednego systemu!
= Szybszy czas reakcji na błędy
= Niższa inwestycja w szkolenie personelu