Clean Design

Wszystkie elementy linii są skonstruowane w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Coraz wyższe znaczenie w produkcji żywności mają regulacje w zakresie bezpieczeństwa i hiegieny pracy. Na pracodawcy leży obowiązek zapewniania i utrzymania bezpiecznego środowiska pracy, w którym pracownik nie są narażeni na niebiezpieczeństwa. Dodatkow należy wykluczyć wszystkie ryzyka skażenia w trakcie i po zakończeniu procesu produkcji.

Urządzenia produkowane w ramach Grupy Kaak są zaprojektowanie zgodnie z najnowszymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda część naszej linii produkcyjnej jest łatwa w czyszczeniu, z szerokimi otworami dostępowymi (Kaak Clean design). Do minimum została ograniczona ilość narożników.