Clean Design

Alle lijnapparatuur voldoet aan de strengste normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

In de levensmiddelenindustrie worden veiligheids- en hygiënevoorschriften steeds belangrijker. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin werknemers niet aan allerlei gevaren blootstaan. Daarnaast moet tijdens en na het productieproces het risico op voedselverontreiniging worden uitgesloten.

De apparatuur die de Kaak Groep levert, voldoet aan de nieuwste normen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Alle onderdelen van onze productielijnen zijn eenvoudig te reinigen (Kaak Clean Design). Grote openingen bieden optimaal toegang tot elk gedeelte van de lijn. Hoeken worden zoveel mogelijk vermeden om verontreiniging te voorkomen.