Teamleider werkvoorbereiding

Doelstelling

Het leiding geven aan en organiseren van de werkzaamheden binnen de afdeling werkvoorbereiding Benier zodat de planning en doelstellingen worden gehaald. De Teamleider werkvoorbereiding is meewerkend binnen de afdeling werkvoorbereiding.

De rol van de afdeling werkvoorbereiding

De afdeling werkvoorbereiding vormt het startpunt van de vertaling van een tekening pakket en technisch concept naar een realisatie van het product.

De afdeling werkvoorbereiding/planning binnen Benier heeft de volgende hoofdverantwoordelijkheden.
• Het interpreteren, verwerken en vertalen van het tekeningenpakket tot een eindproduct.
Hierbij worden zowel de mogelijkheden als de knelpunten bekeken en wordt op basis van deze bevindingen gehandeld.
• Het op orderniveau beheersen en bijsturen van de productie voorbewerking weekplanning
op basis van de uitgewerkte productie volgorde.
• Afstemmen van de werkzaamheden van alle relevante partijen (intern /extern). Ook gedurende het proces.

Organogram:
• De teamleider werkvoorbereiding fungeert als leidinggevende van de werkvoorbereiders projecten/machines.
• Hij is hiërarchisch verantwoordelijk voor deze groep.
• Hij is meewerkend binnen de afdeling werkvoorbereiding.
• Hij legt verantwoording af aan de manager logistiek en productie.

DE POSITIE VAN DE TEAMLEIDER WERKVOORBEREIDING

Taken en verantwoordelijkheden:

Operationeel
• Interpreteren en eind controle van het tekeningenpakket van Engineering ( uitwerken van de order )
• Bepalen insourcing of outsourcing, dit op basis van de capaciteit en inkoop planning.
• Berekenen van kostprijzen
• Afstemmen met de verschillende afdelingen en bepalen van knelpunten en mogelijkheden
• Vaststellen van de meest efficiënte routing
• Vaststellen van de meest efficiënte planning (omzetten machine stuklijsten naar productieorders)
• Invoeren van de relevante informatie in BAAN
• Opvolgen van de productieplanning voorbewerking in BAAN.
• Zorg dragen voor de juiste administratieve verwerking en documentatie

Personeel/leidinggeven

• Het instrueren / coachen van medewerkers binnen de afdeling werkvoorbereiding projecten/machines
• Voeren van begeleidings-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken over de taakvervulling en toekomstmogelijkheden van medewerkers. Dit in overleg met de manager logistiek en productie.
• Voert in overleg met de manager logistiek en productie en de personeelsfunctionaris sollicitatiegesprekken ter bestemming van de invulling van vacatures binnen de afdeling werkvoorbereiding.

Organisatorische activiteiten
• Begeleiden van het proces ( niet alleen in gang zetten )
• Bijsturen en voortgangsbewaking van het proces
• Initiëren van verbeteringen van de processen en procedures
• Teamleider werkvoorbereiding is het aanspreekpunt in geval van problemen binnen de werkvoorbereiding en initieert waar nodig corrigerende maatregelen.

Communicatie

De Werkvoorbereiders, teamleider, zullen veelal communiceren en afstemming moeten zoeken met :
– Teamleiders montage en voorbewerking
– Bedrijfsleider productie
– Inkoop
– Engineering
– Magazijn

Het aanbod
Benier is een succesvolle topspeler in de markt en is onderdeel van de grotere Kaak Groep. Benier is een financieel gezonde organisatie met zeer betrokken werknemers. De sfeer is no-nonsense, open en informeel. Het teamgevoel is groot. Benier biedt haar medewerkers veel vrijheid en zelfstandigheid. Benier heeft goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.
Wilt u meteen solliciteren? Stuur dan uw CV per email: personeelszaken@benier.nl, t.a.v. mevrouw Guusta van de Laarschot